Algemene voorwaarden

Reservering

U kunt reserveren door het invullen van het boekingsformulier op de website. Direct na uw reservering ontvangt u per mail de huurovereenkomst, waarin ook de betalingsgegevens en deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Nadat u de ondertekende huurovereenkomst hebt terug gestuurd aan de verhuurder is de reservering definitief. In de huurovereenkomst staan 1 of 2 betalingsmomenten opgenomen. Wanneer die – na herinnering – niet worden nagekomen, kan de verhuurder de reservering annuleren.

Wisseldagen

Bij een huur per week, is vrijdag óf maandag de dag van aankomst én vertrek. Een weekend duurt van vrijdag tot en met maandag, een midweek van maandag tot en met vrijdag. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur in het huisje, terwijl u op de dag van vertrek vóór 10.00 uur het huisje moet verlaten.

Kosten en opties

De prijzen voor de huur van het huisje staan op de website; Wifi, gas, elektriciteit en water zijn inbegrepen. U heeft de optie om linnen voor bed en/of badkamer te huren. Maakt u geen gebruik van deze optie, dan zorgt U zelf voor lakens, dekbedovertrek, slopen en/of bad- en keukenlinnen.

Na uw vakantie in het huisje moet het schoon achtergelaten worden voor de volgende huurder. De kosten van de eindschoonmaak door de verhuurder staan op de website. Indien u ervoor kiest om het huisje zelf geheel schoon achter te laten (2-3 uur werk), vervallen deze kosten.

Borg

Bij een reservering betaalt u een borg. Die ontvangt u direct na uw vertrek terug, nadat na controle gebleken is dat u voldaan heeft aan de punten onder Aansprakelijkheid (zie hieronder).

Aantal gasten

Het maximum aantal personen (inclusief kinderen) staat aangegeven op de website. Bij boeking dient altijd het aantal personen te worden doorgegeven dat van de woning gebruik gaat maken. Als er zonder overleg met de verhuurder meer personen dan toegestaan en afgesproken in het huisje overnachten, kan dat de onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt. Het bijplaatsen van een tent of caravan is niet toegestaan.

Niet toegestaan

Huisdieren zijn niet toegestaan. Roken binnen het huisje is verboden. Het is niet toegestaan om uw elektrische auto op te laden via de stopcontacten in het huisje.

Annulering

Annulering dient via email te worden doorgegeven. Bij annulering door de huurder worden een percentage van de huurprijs in rekening gebracht, afhankelijk van de periode tussen annulering en de aankomstdatum. Is die periode langer dan 2 maanden, dan zijn er geen annuleringskosten. Bij een periode van 1-2 maanden wordt 70% in rekening gebracht, en bij een periode korter dan 1 maand, 100%. Tegen deze kosten kan de huurder zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. Indien de verhuurder buiten zijn schuld wordt gedwongen een reservering te annuleren, zal aan de huurder de al betaalde huursom worden terugbetaald, maar wordt geen enkele schade vergoed.

Aansprakelijkheid

Bij aankomst

De verhuurder is ervoor verantwoordelijk dat het huisje schoon is bij aankomst van de huurder, en dat alle voorzieningen aanwezig zijn die op de website vermeld worden (tenzij hierover vooraf contact wordt opgenomen).

De huurder aanvaardt de toestand van het huisje en de inventaris zoals die bij aankomst wordt aangetroffen, tenzij hij/zij hierover binnen vier uur na aankomst belt met de verhuurder.

De huurder verklaart bij aankomst de informatie uit de huurdersmap in het huisje te zullen lezen en de aanwijzingen en verzoeken daarin na te leven.

Tijdens het verblijf

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel in de huurperiode aan personen die in het vakantiehuis verblijven en schade aan hun eigendommen, ontstaan in het huisje of de tuin erom heen.

De huurder en reisgenoten en gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de huurperiode in of aan het huis of de inventaris (inclusief gehuurde linnengoedpakketten). Huurder vergoedt alle kosten als gevolg van het niet juist gebruiken en niet juist achterlaten van het huisje (zie hieronder bij Borg).

Bij vertrek

Als een Badpakket en/of Bedpakket wordt gehuurd, moet dit bij vertrek achter gelaten worden in het huisje.

Bij Schoonmaak Zelf doen: huurder laat het huisje geheel schoon achter. Bij Schoonmaak Laten doen: huurder laat het huisje ‘bezemschoon’ achter (alles is schoon afgewassen, vuilniszakken in de container aan het begin van de Middenweg, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijderd en de vloer aangeveegd).

Bij vertrek zorgt de huurder ervoor dat er geen afval in en rond het huisje achter blijft, ook niet in afvalbakken. Afval moet in de vuilniscontainers aan het begin van de Middenweg worden achtergelaten.

Borg

De verhuurder stort de borg binnen een dag na de huurperiode terug wanneer bij de eindcontrole blijkt dat de huurder voldaan heeft aan de voorwaarden hierboven  De borg kan (gedeeltelijk) ingehouden worden wanneer dan blijkt dat niet aan (al) deze voorwaarden is voldaan en de verhuurder daarvoor kosten (arbeid en/of materieel) moet maken. Indien de kosten hoger zijn dan de borg, brengt de verhuurder de extra kosten apart bij de huurder in rekening.

Klachten

Bij eventuele klachten tijdens de huurperiode neemt de huurder direct telefonisch contact op met de verhuurder. Die spant zich in op problemen zo snel mogelijk tijdens de huurperiode op te lossen. Verlaat u voortijdig de vakantiewoning omdat u niet tevreden bent zonder voorafgaand overleg en gezamenlijke overeenstemming, dan heeft u geen recht op gedeeltelijke vergoeding van de huursom of schadeloosstelling. Klachten die na tijdige melding tijdens de huurperiode niet bevredigend zijn opgelost, dienen onmiddellijk na afloop van de huurperiode via de mail bij ons te worden ingediend. Bij een eventuele schadeloosstelling is verhuurder maximaal aansprakelijk voor het bedrag van de huursom.