Schillenveen Norg

Waarom het Schillenveen bij Norg geen meer meer is

16 jaar terug maakte ik een foto van het Schillenveen bij Norg, een mooie donkere plas was het toen. We komen er sinds die tijd regelmatig, en het valt op dat de ven steeds dichter begroeid raakt. Waarom is het Schilleveen geen meer meer, vroeg ik me af? Boswachter Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer (op Twitter: Aaldrik Pot ? (@aaldrikpot)) was zo vriendelijk om die vraag te beantwoorden. Het blijkt dat begin vorige eeuw het helemaal geen open water was. Met putten werd veen weggehaald, en na verloop van tijd groeide dat weer dicht met veenmos, wat de natuur ten goede kwam. Van recenter datum is het verlaagde waterpeil in de landbouwgronden erom heen, waardoor het veen verdroogt en het ven vol komt te staan met berken en vogelkers. Daar is niet veel aan te doen zolang het peil niet verhoogd wordt. En de veenlagen zijn van grote aardkundige waarde, die niet aangetast mogen worden, waardoor open graven geen optie is. Als we weer op dat mooie bankje bij het Schillenveen zitten, snappen we zo beter dat het Schillenveen eigenlijk nooit (lang) een meer is geweest en dat de kans dat het dat ooit nog wordt niet zo groot is, tenzij het waterbeheer in de omgeving wordt aangepast. Op 10 minuten lopen van vakantiehuis Brummel.